Verpleegkundige Gediplomeerd C 3-4

Rijkevorsel

OCMW Rijkevorsel

Functie eisen


 • Kennis
 • Grondige beroepskennis
 • Kennis van de geriatrische verpleging en ethiek
 • Kennis van moderne administratieve en kantoortechnieken

Functie omschrijving


2 GEBREVETTEERD/GEDIPLOMEERD VERPLEEGKUNDIGE
C3-4
 
halftijds (19/38u) in contractueel dienstverband van onbepaalde duur
 
Diplomavoorwaarden:
Houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige en beschikken over ofwel :
 • Een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige)
 • Het diploma van gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) 
  Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
  Bereid tot wisseldiensten, weekend- en nachtwerk


Gedragscompetenties:
Persoon
Verantwoordelijkheid  nemen (generieke gedragscompetentie)
Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie
 • Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie
 • Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie
 • Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties
 • Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen
 • Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit
Functiebeschrijving
Resultaatgebieden en taakomschrijving


Fysische verzorging bejaarden
 
 • Mensen (helpen) wassen, aankleden
 • Baden geven + aanvullende lichaamsverzorging
 • Mensen in bed helpen
 • Mictietraining
 • Avond- en nachtverzorging
 • Wegen van de bejaarden
 • Vochtbalans in het oog houden
 • Andere aanvullende handelingen stellen die noodzakelijk en nuttig zijn voor de fysische verzorging en verpleging van de bejaarden
 • Continue aandacht en zorg voor en observatie van bejaarden
 
Psychische verzorging bejaarden
 • Luisteren en praten
 • Raad geven
 • Begeleiding dementen
 • Andere aanvullende handelingen stellen die noodzakelijk, nuttig en wenselijk voor het bevorderen
 • van de psychische gezondheid van de bejaarden
 • Continue aandacht en zorg voor en observatie van bejaarden
Verpleegkundige verzorging bejaarden
 • Medicatie klaarmaken
 • Medicatie rondbrengen en toedienen
 • Meten van de vitale parameters (b.v. bloeddruk, polsslag, enz.)
 • Glycemie bepalen
 • Blaassondage
 • Wondverzorgingen
 • Verbanden, inspuitingen, infusen, sonden e.d. aanbrengen
 • Bloedstalen nemen
 • Observaties doen
 • Setten maken en instrumenten steriliseren
 • Stock apotheek controleren
 • Zalven, oogdruppels e.d. bestellen
 • Andere verpleegkundige taken
 • Serviceflats: technische prestatie verrichten bij de bewoners van de serviceflats op hun vraag in kader van thuisverpleging
 
Voedselbedeling
 • Eten rondbrengen, indien nodig eten geven, en plateaus ophalen
 • Continue aandacht en zorg voor en observatie van bejaarden
 • Zorg dragen voor aangepaste voeding voor de resident en coördineren van het maaltijdgebeuren
Onderhoud
 • Opmaken en verschonen van de bedden
 • Vuile was ophalen en proper linnen terugbrengen
 • Opvouwen van het linnen
 • Verstelwerk doen
 • Kamers ordenen
 • Nazorgen van de dienst (b.v. vuilniszakken wegbrengen, materialen aanvullen, enz.)
Administratie
 • Verslagen lezen
 • Dossiers bijhouden
 • Individuele boeken invullen
 • Andere administratieve taken
 Diversen
 • Bejaarden naar de refter, animatie, dokter, e.d. brengen en terughalen
 • Beloproepen beantwoorden
 • Regelmatig verzorgingsronde in rustoord doen
 • Meewerken aan het begeleiden van de bejaarden naar diverse activiteiten
 • Ondersteuning van de bejaardenhelpsters bij de uitoefening van hun werk
Dienstoverdracht verzorgen
 • Voorbereidingen voor opname ziekenhuis
 • Onthaal van nieuwe residenten
 • Stervensbegeleiding en degelijke opvang van familie bij overlijden
 • Bij afwezigheid van hoofdverpleegkundige: leidinggeven en organisatie verpleging
 • opvolging van de oproepen vanuit de serviceflats
 • Indien de dienstverlening en de werking van het rustoord dit vereisen, dienen bijkomende taken en
 • verantwoordelijkheden opgenomen te worden.
 • Er kunnen steeds bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen zoals het opnemen van uitvoerende taken bij ziekte van een personeelslid, bij plotse crisissituaties van hun resident, of op vraag van de dagelijkse verantwoordelijke (ook buiten de normale uren) indien dit noodzakelijk geacht wordt voor de effectieve werking van het OCMW)

Wat bieden wij


Voor deze functie in te vullen is een niveau van A1 en A2 mogelijk:
 • waarvan A1 voor bepaalde duur
 • waarvan A2 evolueert naar onbepaalde duur

Aanvullende info


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Voor deze functie wordt een selectieproef georganiseerd.
Met een aanleg van een werfreserve van 2 jaar.
 
Met extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, maaltijdcheques).

Interesse? Stuur of mail uw sollicitatiebrief samen met uw CV en een afschrift van het brevet, getuigschrift of bekwaamheidsattest via onderstaande button

Voor verdere inlichtingen en het opvragen van de volledige functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden kan u terecht tijdens de kantooruren op het secretariaat van het OCMW Rijkevorsel.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Synoniemen vacaturetitel
gebrevetteerd

Soortgelijke vacatures


Verpleegkundige | Geriatrie (M/V/X)

Stagiaire woonzorgcentrum De Wand stage

Verpleegkundige woonzorgcentrum Zilverduin

Stagiaire verpleegkundige woonzorgcentrum Groenveld stage

Verpleegkundigen | Heelkunde 1 en 2 (M/V/X)

Over OCMW Rijkevorsel:

Rijkevorsel is een landelijke gemeente in de Kempen met ruim 11 500 inwoners.

In de volksmond wordt van Veussel gesproken.

Een bruisend verenigingsleven voor jong en oud, en heel wat culturele activiteiten en bezienswaardigheden.

Neem een kijkje op onze website, je zal merken dat er heel wat leeft in Rijkevorsel (klik links op ons logo).

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Hoger sec., Bachelor
Beschikbaarheid
Aantal uren: 16 - 40
Je kunt solliciteren tot:
14/06/2017


Zoek ook op JoBBsquare

OK Een totaal aanbod van vacatures, ook van uitzenders
OK Vacatures voor jou, zonder advertenties
OK Actuele vacatures in jouw mailbox